Podmienky používania portálu Barterko.sk

Nasledujúce pravidlá upravujú podmienky používania inzertného portálu www.barterko.sk, ktorý je určený na inzerciu fyzických a právnických osôb na výmenu, požičanie, zdieľanie a darovanie tovaru a služieb za dolu uvedených podmienok.

Pravidlá inzercie:

 1. Barterko.sk sú internetové stránky prevádzkované Mr.Slovak o.z., Námestie SNP 490/35, Bratislava, 81 001, Slovenská republika, IČO 51970457 ďalej len prevádzkovateľ.
 2. Používateľ internetovej stránky barterko.sk akceptuje tieto pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Služby na internetovej stránke barterko.sk sú bezplatné. Nepoužívajú sa na ňom peniaze a tým pádom nie je povolené ponúkať akýkoľvek tovary alebo služby na predaj za finančné prostriedky. Internetová stránka je primárne určená na výmenu, požičiavanie, zdieľanie a darovanie tovarov a služieb.
 4. Prevádzkovateľ nieje zodpovedný za obsah inzerátov. Avšak si vyhradzuje právo vymazať, prípadne vôbec nezverejniť inzeráty ktoré:
  • sú v rozpore s platnými zákonmi v Slovenskej republike
  • sú v rozpore s dobrými mravmi
  • majú sexuálny podtext, alebo navodzujú tento dojem
  • obsahujú reklamné informácie
  • obsahujú informácie poškoďujúce dobré meno
  • obsahujú ponuky na tovar a služby za peniaze
 1. Zakázané je inzerovať: (Takýto inzerát bude vymazaný)
  • Ponuky tovarov a služieb za peniaze
  • Ponuky práce v oblasti erotiky
  • Bezpracné zárobky
  • Inzeráty na chudnutie
  • Reklamné informácie
  • Informácie poškoďujúce dobré meno
  • Informácie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi
  • Internetový odkaz v názve inzerátu
  • Viac ako jeden internetový odkaz v texte inzerátu
  • Kopírovanie dátových nosičov
 1. Ďalej je zakázané:
  • pridať do popisu inzerátu informácie ohodnocujúce tovar alebo služby za finančné prostriedky
  • pridať inzerát do viac ako jednej kategórie
  • pridávať duplicitné inzeráty
  • pridávať nevhodné fotografie k inzerátom
  • pridávanie www stránky do nadpisu inzerátu (taký názov bude automaticky prepísaný)

Obchodné podmienky:

 1. Prevádzkovateľ len sprostredkováva kontakt medzi Používateľom a záujemcom. Nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu, pôvod, dodanie, odber, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť inzerovaného predmetu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov Používateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálne zo systému servera treťou osobou. Takisto nezodpovedá za zneužitie internetovej stránky barterko.sk a jeho služieb užívateľmi, alebo tretími osobami.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať služby poskytované serverom bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Používateľovi servera, alebo tretím osobám vznikli v súvislosti, alebo v dôsledku so službami poskytovanými internetovou stránkou www.barterko.sk.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je v zmysle príslušných zákonov oprávnený zasielať mu e-mailové správy obsahujúce novinky a informácie súvisiace s prevádzkou servera.
 6. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.

Energetický kredit:

Používateľ portálu ma nárok na bezplatný kredit vo výške 500EK každý kalendárny mesiac v prípade splnenia stanovených podmienok. Podmienkou získania kreditu je minimálne jedno prihlásenie sa v príslušnom mesiaci.

 1. Používateľ musí byť zaregistrovaný a prihlásený.
 2. Je povolené nastavenie, že to inzerent chce meniť za EK (formulár).
 3. Používateľ si je vedomý, že potvrdením objednávky od inzerenta mu bude automaticky stiahnutý EK zo svojho účtu.
 4. Používatelia sú si je vedomí, že sú zodpovední sami za seba a sú postavení voči sebe na vzájomnej dôvere a komunikácii a prípadné vrátenie kreditov si musia dohodnúť sami medzi sebou.
 5. Používateľ si je vedomý, že pred potvrdením objednávky je vhodné vopred si dohodnúť
  podmienky s inzerentom formou správy (e-mail) a vložením jeho ponuky bartera do kolónky:
  Vaša ponuka na výmenu/ odkaz na váš inzerát
 6. Kredity sú určené na energetické ohodnotenie tovaru alebo služby a nie sú nijak inak a nikde inde využiteľné, iba na portáli www.barterko.sk v rámci výmeny tovaru a služby.
 7. V prípade, že si záujemca objedná barter tovaru alebo služby bez vopred dohodnutých podmienok s inzerentom cez správu (e-mail) a rozmyslí si to, tak mu je umožnené vrátiť kredity od inzerenta po vzájomnej dohode v menu: https://www.barterko.sk/moj-ucet/energeticke-kredity/